3D Snap Shot Ölçüm Cihazları

3D Snap Shot Ölçüm Cihazları

Dünyanın İlk ALL-IN-ONE SNAPSHOT Ölçüm Cihazı

3D Snap Shot Ölçüm Cihazları

Gocator 3D Snap Shot ölçüm cihazları, yüksek hassasiyetli alan taraması ile 3D görsel ve ölçüm kontrol yapmak için tasarlanmıştır.

Hareketli nesneleri taramak için kullanılan lazerlerin aksine, snap shot ölçüm cihazları, sabit nesneleri incelemek için tek bir anlık görüntü taraması kullanır.

Gocator Stereo Snap-Shot

Sensörler tek bir tarama ile 3D veri üretir.

Snapshot Sensörler

Snapshot SensörlerSnapshot profil cihazları, mavi çizgi desenli (structured light) bir ışık altında sabit olan bir parçanın anlık görüntüsünü alır ve bunu direkt olarak size 3D model olarak sunabilmektedir. Bu durum sizleri yüksek maliyetli mekanik sistemin kurulma zahmetinden kurtaracaktır, ayrıca ölçümde tekrarlanabilirliği önemli ölçüde etkileyen titreşimlerin varlığı artık bir problem olmaktan çıkacaktır.

Herhangi bir ürünü ölçüm toolları ile kontrol eder veya robotunuzu pozisyonlama ve kalite kontrol uygulamalarında akıllı hale getirir.

Snapshot Sensörler
Snapshot Sensörler

Gocator 3504 ve 3506

Küçük parçaların kontrolü için

  • 5-megapixel stereo kamera
  • Yüksek tarama hızı (6 Hz e kadar)
  • XY çözünürlüğü : 6.7 μm
  • Z tekrarlanabilirliği : 0.2 μm

Gocator 3504 ve 3506

Orta boyutlu parçaların konrtolü için (282 x 175 mm)

  • 2 veya 5 megapixel stereo kamera
  • Yüksek tarama hızı (6 Hz e kadar)
  • XY çözünürlüğü : 60 μm
  • Z tekrarlanabilirliği : 4.6 μm

3D Snap Shot Ölçüm Cihazları Uygulamaları