Piksel ve Çözünürlük

Piksel ve Çözünürlük

Pikseller, bilgisayar görüntülerinde temel bir ölçüm birimidir. Dijital bir ekranda görülebilecek görüntüleri topluca oluştururlar.

Çözünürlük, bir görüntünün netliğini ve detayını tanımlamak için kullanılan terimdir. Optikte, en yaygın olarak, bir görüntüleme sisteminin, görüntülenen nesnedeki ayrıntıları çözme yeteneği olarak tanımlanır.

Piksel ve çözünürlük, endüstriyel görüntü işleme de birlikte kullanılan iki önemli kavramdır. Her ikisi de genellikle kamera ayarlarından bahsederken kullanılır. Bu terimler aynı anda kullanılsa ve bir kavram diğerinde daha büyük bir rol oynasa da; çeşitli şekillerde birbirlerinden farklıdırlar.Piksel ve Çözünürlük

Genel olarak, bir dijital görüntüdeki piksel sayısı ne kadar yüksek olursa, görüntü o kadar keskin olur. Bir dijital kamera, daha yüksek piksel sayısı ürettiği için genellikle daha iyi görüntüler üretir. Görüntüyü analiz etmek için daha uygun hale getirir.

Bir görüntü tam olarak büyütüldüğünde, resmi oluşturan küçük kareler gösterdiğine dikkat edin. Bunlar piksellerdir. .

Gündelik hayatımızda kullandığımız ekranlar ve TV'ler, çözünürlükler altında verilen sabit bir piksel miktarıyla gelir. Bu, ekranda mevcut olacak görüntünün kalitesini belirler. Çözünürlük ne kadar yüksek olursa, piksel sayısı o kadar yüksek olur ve bu da daha iyi bir görüntü ile sonuçlanır.

Çözünürlük ise şu şekilde tanımlanır:

Bir nesnenin tek tek parçalarını, çok yakın optik görüntüleri veya ışık kaynaklarını ayırt edilebilir hale getirme süreci veya yeteneği.

Bir görüntünün netliğinin bir ölçüsü olarak ve genellikle görüntüdeki piksellerin toplam sayısı veya yoğunluğu olarak ifade edilir.

Kameranın yakalayabileceği ayrıntı miktarına çözünürlük denir. Bir görüntüyü temsil eden bilgi biriminin boyutu tarafından belirlenir. Optikte çözünürlük, iki ayrı nesneyi ayırt etme yeteneğidir. Bir sistemin çözünürlüğü, iki nesnenin birbirinden ayrılabileceği ve bireyler olarak ayırt edilebileceği minimum mesafeye dayanır.Piksel ve Çözünürlük

Piksel Çözünürlük
Açıklama Piksel, monitörde görüntülenen bir bilgi birimidir. Çözünürlük, piksellerin boyutuna göre belirlenir.
Kelime kökeni "Piksel" kelimesi ilk olarak 1965 yılında Frederic C. Billingsley tarafından yayınlandı. Picture ve element kelimelerinin birleştirilmeleriyle oluşturuldu. 1350-1400; Latince "açıklamak" anlamında ortaya çıkmıştır.
Tanım Pikseller, resimleri görüntüleyebilen ekranın ölçüm miktarını tanımlar. Bir görüntüdeki piksel sayısı için ve ayrıca dijital kameraların görüntü sensörü elemanlarının sayısını ifade etmek için kullanılır. Görüntü çözünürlüğü, bir görüntünün sahip olduğu ayrıntı miktarını tanımlar. Dijital bir görüntüdeki piksel sayısını ifade eder.
Görüntü ile alakası Pikseller topluca görüntü oluşturur. Çözünürlük, bir görüntünün netliğini ve ayrıntısını tanımlar.
Artarsa Piksel sayısını artırın, görüntü boyutu artacaktır. Piksel çözünürlüğünü artırın, görüntü kalitesi artacaktır.
Yorum Bırakın