3D Kontrol Uygulamalarında Lazer Profil Vs Snap-Shot

3D Kontrol Uygulamalarında Lazer Profil Vs Snap-Shot

3D bir görsel kontrol uygulaması planlanırken akla gelen ilk sorulardan biri, Hangi tür 3D algılama teknolojisinin kullanılacağıdır. Cevaplara bir dönüp baktığımız zaman iki seçenek ile karşılaşacağız: Yapılandırılmış ışık profil cihazları ve çizgi lazer profil cihazları. İki profil cihazı türünden hangisinin seçileceğine uygulama gereklilikleri karar verecektir.

Çizgi Lazer Profil Cihazları

Çizgi Lazer profil oluşturucular ile çizgi tarama kameraların çalışma mantıkları benzerdir. 3D bir yapının ortaya çıkarılabilmesi için kontrol edilecek nesnenin, çizgi halinde yayılan lazer ışık hüzmesinin altında hareket etmesi gerekir. Bu hareket neticesinde nesnedeki her noktanın doğru konumu belirlenip bunların birleştirilmesi ile 3D model elde edilir.

3D Kontrol Uygulamalarında Lazer Profil Vs Snap-Shot

Lazer Taramaya Bir Alternatif: Snapshot Sensörler

Snapshot profil cihazları, mavi çizgi desenli (structured light) bir ışık altında sabit olan bir parçanın anlık görüntüsünü alır ve bunu direkt olarak size 3D model olarak sunabilmektedir. Bu durum sizleri yüksek maliyetli mekanik sistemin kurulma zahmetinden kurtaracaktır, ayrıca ölçümde tekrarlanabilirliği önemli ölçüde etkileyen titreşimlerin varlığı artık bir problem olmaktan çıkacaktır.

3D Kontrol Uygulamalarında Lazer Profil Vs Snap-Shot

Round 1 : Hareket

Ürünün kontrol aşamasında sabit olduğu uygulamalarda snapshot cihazları en uygun çözümdür

Az önce de bahsettiğimiz snapshot sensörler gibi ürün yüzeyine yansıtılan ışık desenini baz alınarak belirlenen noktalar bulutu ile 3D nesne geometrisi ortaya çıkar. Yerleştirilen noktaların toplanıp 3D nesne geometrisini çıkarırken nesne hareket ederse sonuçlarda hatalar meydana gelebilmektedir.

3D Kontrol Uygulamalarında Lazer Profil Vs Snap-Shot

Sabit Bir Nesnenin Yapısal Işık Tarama Teknolojisi

Ürün hareket halindeyken, herhangi bir konveyör veya transfer hattında, çizgi lazer profil cihazları en uygun çözümdür.

Çizgi lazer profil cihazları , nesne görüntü sensörünün önünden geçerken nesne üzerine yansıtılmış lazerden bir dizi profil bilgisi toplar. Sabit yazılımlı 3D akıllı sensörler profil dizilerini toplayıp nesne yüzeyinin eksiksiz bir 3D geometrisini oluşturmak için kullanılabilmektedir. Dikkat edilecek durumlardan biri, eğer nesne aktarım hızı sabit ise, zamana dayalı bir örnekleme yapılabilir. Fakat hareket hızının değişebildiği durumlarda ürünün 3D geometrisi oluşturulurken bir enkoderden alınan bilgiler doğrultusunda değişken hareketten kaynaklanan hataların önüne geçilmelidir.

3D Kontrol Uygulamalarında Lazer Profil Vs Snap-Shot

Hareketli Bir Nesnenin Çizgi Lazer Tarama Teknolojisi

Round 2 : Güvenlik

Snapshot cihazlar genel olarak, güvenlik sorunu olmayan LED ışık kullanır.

Öte yandan çizgi lazer profil cihazları, göze zarar verme potansiyeli olan (lazer türüne bağlı) lazer ışık kaynağı kullanır. Yüksek lazer gücü, ortam ışığından etkilenmeme ve düşük pozlama sürelerinde çalışarak yüksek tarama hızlarına ulaşabilmektedir. Fakat yüksek lazer gücü güven zahiyatlarını da beraberinde getirme potansiyeline sahiptir.

Round 3 : Kurulum

Özel bir uygulamada snapshot sensörlerinin kullanılması bazı açılardan basit bir işlemdir. Ürün sabitken pozlama, filtreleme ve analiz ayarları, anlık tek çekim görüntü ile elde edilen 3D nokta bulutu ile optimize edilmektedir. Yani kullanıcının bu ayarlarla uğraşmasına gerek kalmaz.

Aksine, çizgi lazer sensörler 3D görüntü oluşturma prosedürü vardır. Ürünün kontrollü hareket etmesi gereklidir.

Yorum Bırakın